Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nickel Mountain Group AB

Nickel Mountain Group AB

Nickel Mountain Group AB
Kungsgatan 44, 4 tr
111 35 Stockholm

Hemsida:

www.ige.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nickel Mountain Group utvecklar den helägda nickelsulfidfyndigheten Rönnbäcken. Nickel Mountain Group AB hette tidigare IGE Resources AB. IGE Resources AB hette tidigare International Gold Exploration IGE AB.

Teckningsperiod:

23 juni 2005 - 30 juni 2005

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett antal svenska institutioner och privatpersoner.

Post:

Övrigt:

Emissionskursen baseras på snittkursen under tiodagarsperioden
som avslutades den 17 juni 2005 med en rabatt om cirka 8 procent.

Företaget är noterat på både NGM och Oslo Börs SMB.

Emissionen kommunicerad den 23 juni.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss