Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nickel Mountain Group AB

Nickel Mountain Group AB

Nickel Mountain Group AB
Kungsgatan 44, 4 tr
111 35 Stockholm

Hemsida:

www.ige.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nickel Mountain Group utvecklar den helägda nickelsulfidfyndigheten Rönnbäcken. Nickel Mountain Group AB hette tidigare IGE Resources AB. IGE Resources AB hette tidigare International Gold Exploration IGE AB.

Teckningsperiod:

16 oktober 2015 - 16 oktober 2015

Lista:

Norge OTC

Emissionsbelopp:

400 MNOK

Teckningskurs:

1 NOK

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Private placement som tecknats av ledande norkska institutioner, family offices och den nya föreslagna ledningen.

Post:

Övrigt:

Förutom denna riktade nyemission planerar Nickel Mountain Group AB även att göra en företrädesemission på 60 MNOK.

Emissionerna finansierar ett verksamhetsbyte för Nickel Mountain Group AB, genom att de köper spanska ALD Abogados S.L., verksamt inom skuldindrivning på den spanska marknaden.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss