Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nickel Mountain Group AB

Nickel Mountain Group AB

Nickel Mountain Group AB
Kungsgatan 44, 4 tr
111 35 Stockholm

Hemsida:

www.ige.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nickel Mountain Group utvecklar den helägda nickelsulfidfyndigheten Rönnbäcken. Nickel Mountain Group AB hette tidigare IGE Resources AB. IGE Resources AB hette tidigare International Gold Exploration IGE AB.

Teckningsperiod:

22 oktober 2014 - 5 november 2014

Lista:

Oslo Axess

Emissionsbelopp:

68,1 MNOK

Teckningskurs:

1 NOK

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 oktober 2014

Värdering:

22,7 MNOK pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss