Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nickel Mountain Group AB

Nickel Mountain Group AB

Nickel Mountain Group AB
Kungsgatan 44, 4 tr
111 35 Stockholm

Hemsida:

www.ige.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nickel Mountain Group utvecklar den helägda nickelsulfidfyndigheten Rönnbäcken. Nickel Mountain Group AB hette tidigare IGE Resources AB. IGE Resources AB hette tidigare International Gold Exploration IGE AB.

Teckningsperiod:

16 maj 2011 - 30 maj 2011

Lista:

Oslobörsen

Emissionsbelopp:

36,1 + 18,1 MNOK

Teckningskurs:

0,02 NOK

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 april 2011

Värdering:

Pre-money 36,1 MNOK.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. 10 innehavda aktier ger 1 teckningsrätt, 1 teckningsrätt ger innehavaren rätt att köpa 10 aktier.

Post:

Övrigt:

IGE Resources gör en företrädesemission på 36,1 MNOK, som är garanterad till 100 %. Vid överteckning kan företaget komma att utöka emissionen med upp till 18,1 MNOK.

Uppdaterat: 2011-06-01

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss