Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NIBE Industrier AB

NIBE Industrier AB

NIBE Industrier AB
Järnvägsgatan 40
285 32 Markaryd

Hemsida:

www.nibe.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NIBE är en global koncern som erbjuder lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning.

Teckningsperiod:

10 oktober 2016 - 25 oktober 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

3 024 Mkr

Teckningskurs:

48 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 oktober 2016

Värdering:

21,2 Mdkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. För varje aktie av serie A erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje aktie av serie B erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid sju (7) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 23,1 procent av aktierna i företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss