Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NFO Drives AB

NFO Drives AB

NFO Drives AB
Öjavadsvägen 2
376 36 Svängsta

Hemsida:

www.nfodrives.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NFO Control bär på två patent. Två patent som ger garanterad störningsfrihet redan från allra första början. Patentet Sinus Switch genererar en sinusformad utspänning till motorn. Det sker inga förluster i kablarna eftersom dioder och transistorer inte tillåts att slå till och ifrån på ett traditionellt sätt. Kabeln, mellan omriktaren och motorn, kan därför vara obegränsat lång och utan skärmar.

Teckningsperiod:

3 juni 2016 - 17 juni 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

11,3 Mkr

Teckningskurs:

0,23 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 juni 2016

Värdering:

45,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje innehavd aktie får man en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Styrelsens ledamöter samt andra närstående till bolaget har garanterat att teckna upp till 70 % av emissionen på totalt cirka 11,3 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss