Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NFO Drives AB

NFO Drives AB

NFO Drives AB
Öjavadsvägen 2
376 36 Svängsta

Hemsida:

www.nfodrives.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NFO Control bär på två patent. Två patent som ger garanterad störningsfrihet redan från allra första början. Patentet Sinus Switch genererar en sinusformad utspänning till motorn. Det sker inga förluster i kablarna eftersom dioder och transistorer inte tillåts att slå till och ifrån på ett traditionellt sätt. Kabeln, mellan omriktaren och motorn, kan därför vara obegränsat lång och utan skärmar.

Teckningsperiod:

6 februari 2012 - 10 februari 2012

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

3,2 Mkr

Teckningskurs:

0,32 kr

Likviddag:

15 februari 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 44,2 Mkr.

Villkor:

Riktad till en eller flera institutionella och/eller industriella placerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss