Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nexstim Oy

Nexstim Oy

Nexstim Oy
Elimäenkatu 9 B
Helsinki, Finland

Hemsida:

www.nexstim.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nexstim är ett finskt företag som utvecklar en teknik för rehabiliteringsbehandling av stroke utan att ingrepp i hjärnan behövs.

Teckningsperiod:

15 oktober 2014 - 31 oktober 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

Ca 25 MEUR + 3,9 MEUR

Teckningskurs:

8,70 - 9,80 EUR

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

41-46 MEUR pre-money.

Villkor:

Erbjudandet uppdelat i tre delar. Riktat till institutioner, till allmänheten i Sverige och till allmänheten i Finland.

Post:

Övrigt:

Nexstim listas på First North i Finland och Sverige den 6 november 2014.

Aktierna prissätts i spannet 8,70-9,80 euro per aktie. Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption användas. Grunderbjudandet motsvarar 37,83 % av aktierna, och med övertilldelningsoption 41,17 %.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 31 oktober 2014 (kl 15:30 svensk tid). Första dag för handel på First North flyttas även till 13 november 2014.

Uppdaterat: 2014-10-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss