Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nexar Group AB

Nexar Group AB

Nexar Group AB
Sturegatan 46 3tr
114 36 Stockholm

Hemsida:

nexargroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nexar producerar och marknadsför talangtävlingar, i kombination med att utveckla och managera artister.

Teckningsperiod:

29 mars 2019 - 29 mars 2019

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

3,2 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Dividend Sweden AB, för betalning av garanti samt som spridning av aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss