Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nexar Group AB

Nexar Group AB

Nexar Group AB
Sturegatan 46 3tr
114 36 Stockholm

Hemsida:

nexargroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nexar producerar och marknadsför talangtävlingar, i kombination med att utveckla och managera artister.

Teckningsperiod:

5 april 2018 - 23 april 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

10 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

2,86 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 7:2. Varje tvåtal (2) befintliga aktier ger rätt att teckna sju (7) Units. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Emissionen som beslutats är garanterad av ett garantikonsortium som syndikerats av G&W Fondkommission till 80 % inkluderande teckningsåtaganden av större ägare om 2,2 Mkr.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie à 48 öre under utnyttjandeperioden mellan 15 november - 15 december 2018.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss