Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nexar Group AB

Nexar Group AB

Nexar Group AB
Sturegatan 46 3tr
114 36 Stockholm

Hemsida:

nexargroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nexar producerar och marknadsför talangtävlingar, i kombination med att utveckla och managera artister.

Teckningsperiod:

15 april 2017 - 15 april 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,3 Mkr

Teckningskurs:

6,30 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till JPJ Jessen Invest.

Post:

Övrigt:

En unit består av en aktie och en teckningsoption (TO1).

Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 februari 2018 t.o.m den 28 februari 2018 teckna ytterligare en ny aktie för 7,50 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss