Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nexar Group AB

Nexar Group AB

Nexar Group AB
Sturegatan 46 3tr
114 36 Stockholm

Hemsida:

nexargroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nexar producerar och marknadsför talangtävlingar, i kombination med att utveckla och managera artister.

Teckningsperiod:

30 november 2016 - 16 december 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

6,30 kr per aktie och unit

Likviddag:

Tre bankdagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

25 Mkr pre-money.

Villkor:

Bolaget vill ha bred spridning.

Post:

1 unit, minimum 800 units.

Övrigt:

Nexar Group noterar sig på First North i januari 2017.

Vid stort intresse för emissionen så kan aktier för ytterligare 5 Mkr ges ut.

Inför föreliggande emission har teckningsförbindelser erhållits från bolagets större ägare, styrelse och bolagsledning om ca 2,4 msek och därtill ett syndikerat garantikonsortium om ca 17 msek. Totalt är således emissionen garanterad till ca 80%.

En unit består av en aktie och en teckningsoption (TO1).

Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 februari 2018 t.o.m den 28 februari 2018 teckna ytterligare en ny aktie för 7,50 SEK per aktie.

Uppdaterat: 2016-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss