Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i News 55 AB

News 55 AB

News 55 AB
Slupskjulsvägen 30
111 49 Stockholm

Hemsida:

www.news55.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

News55 är en plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro.

Teckningsperiod:

15 december 2023 - 15 december 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

30,7 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

30,7 Mkr pre-money

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Dagens PS.

Post:

Övrigt:

I mitten av november 2023 meddelade News 55 att de går samman med Dagens PS i en affär som ska slutföras under december 2023. News 55 betalar med 11 297 121 nya aktier vilket ger säljaren exakt 50 % av aktierna i det gemensamma företaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss