Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Netmore Group AB

Netmore Group AB

Netmore Group AB
Strandbergsgatan 61 3tr
112 51 Stockholm

Hemsida:

netmore.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris. Netmore Group AB hette tidigare North net connect AB.

Teckningsperiod:

23 april 2020 - 22 maj 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,7 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Den exakta teckningstiden är inte kommunicerad ännu, det som är kommunicerat är att den ska ske i början av maj 2020.

Styrelsen har för avsikt att söka garantier för företrädesemissionen via teckningsåtaganden.

Bolaget ska även göra två apportemissioner på 4,5 Mkr respektive 18 Mkr till samma teckningskurs som företrädesmissionen. Vidare ska ett par kvittningsemissioner göras på tillsammans 1,1 Mkr.

Uppdatering: Netmore Groups beslutade företrädesemisson garanteras till 100 procent genom garantiåtagande från Vincero Utveckling AB som är ett dotterbolag till Vincero AB. Vincero AB är en av bolagets större aktieägare.

Uppdatering: Teckningstiden är 23 april - 8 maj 2020.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 22 maj 2020.

Uppdaterat: 2020-04-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss