Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Net Gaming Europe AB

Net Gaming Europe AB

Net Gaming Europe AB
Birger Jarlsgatan 53
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.netgaming.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Net Gaming är ett holdingbolag som investerar i bolag vilka bedriver och marknadsför spelverksamhet så som online poker. Net Gaming Europe AB hette tidigare Stingbet Holding AB. Företaget hette tidigare FishNChips Holding AB, men bytte namn till Stingbet Holding AB i samband med att FishNChips köpte Stingbet. Ännu tidigare hette företaget EB Nordic AB.

I företagsgruppen, EB Nordic AB, bedrevs tidigare verksamhet inom områdena onlinespel (eurobet.com) och restaurangcasino (Eurobet Casino AB och Fenix Casino AB). I oktober 2007 sade Eurobet (Gibraltar) Ltd upp då väsentliga avtal för företagsgruppen, vilket föranledde en omstrukturering av den rörelsedrivande verksamheten.

Teckningsperiod:

16 januari 2012 - 16 januari 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,2 Mkr

Teckningskurs:

0,33 kr

Likviddag:

23 januari 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 4,13 Mkr.

Villkor:

Riktad till Henrik Kvick (via bolag).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss