Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nepa AB

Nepa AB

Nepa AB
Maria skolgata 83 2tr
118 53 Stockholm

Hemsida:

nepa.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nepa har utvecklat ett system som samlar in konsumentdata åt företag.

Teckningsperiod:

14 april 2016 - 22 april 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

75 Mkr (+ 16,3 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

45,5 kr

Likviddag:

Omkring 29 april 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

250,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktar sig till institutioner och allmänheten i Sverige.

Post:

10 aktier, dock minimum 110 aktier.

Övrigt:

Nepa noteras på First North den 26 april 2016.

I Erbjudandet har ett antal institutioner och privata investerare åtagit sig att, på samma villkor som övriga investerare, teckna sammanlagt 1 020 879 aktier, motsvarande cirka 62 procent av Erbjudandet. Därutöver har Öhman Fonder avgett en icke bindande avsiktsförklaring att teckna 219 780 aktier i Erbjudandet.

Huvudaktieägarna Ulrich Boyer, Fredrik Östgren, P-O Westerlund och Niclas Öhman har ingått avtal om att sälja totalt 358 241 aktier i Bolaget utanför Erbjudandet till externa investerare på samma villkor som övriga investerare i Erbjudandet. Överlåtelsen kommer att ske omkring den 25 april 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss