Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Neoventa Medical AB

Neoventa Medical AB
Ågatan 32
431 35 Mölndal

Hemsida:

www.neoventa.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

System för förlossningsvården

Teckningsperiod:

27 maj 2005 - 10 juni 2005

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,5 Mkr

Teckningskurs:

0,45 kr

Likviddag:

10 juni 2005

Avstämningsdag:

25 maj 2005

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss