Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Grev Turegatan 10
11446 Stockholm

Hemsida:

www.naxs.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Företaget verkar som en fond-i-fond med investeringar i buyout-fonder.

Teckningsperiod:

19 mars 2007 - 5 april 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

0,4 - 1 miljard kronor

Teckningskurs:

40 kr

Likviddag:

17 april 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Vid överteckning prioriteras, förutom personer knutna till NAXS, kunder och affärskontakter till Öhman, Swedbank och sparbankerna och Nordnet.

Post:

Poster om 100 aktier, dock lägst 200 aktier.

Övrigt:

NAXS blir en möjlighet för alla typer av investerare att investera i private equity, och eftersom NAXS är noterat så blir investeringen likvid. Noteras på First North den 14 maj 2007.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss