Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NattoPharma ASA

NattoPharma ASA

NattoPharma ASA
Kirkeveien 59B
1363 Høvik, Norway

Hemsida:

www.nattopharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NattoPharma är ett norskt företag som säljer och marknadsför ett vitaminpreparat.

Teckningsperiod:

14 april 2015 - 5 maj 2015

Lista:

Oslo Axess

Emissionsbelopp:

25 MNOK

Teckningskurs:

14 NOK

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 april 2015

Värdering:

Villkor:

Varje befintlig aktieägare får 0,13160729 teckningsrätter för varje befintlig aktie. Varje teckningsrätt ger rätten att teckna och bli tilldelad en (1) ny aktie i företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna företrädesemission gör företaget även en emission riktad svenska investerare inför sekundärnoteringen på First North.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss