Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nanologica AB

Nanologica AB

Nanologica AB
Drottning Kristinas väg 61
114 28 Stockholm

Hemsida:

www.nanologica.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nanologica är ett högteknologiskt materialutvecklingsbolag som specialiserar sig på innovativa nanoporösa kiseldioxidpartiklar för användning inom läkemedelsadministrering och rening.

Teckningsperiod:

12 mars 2020 - 26 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

55,4 Mkr + 7,5 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 mars 2020

Värdering:

166,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt, tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare inklusive Thomas Eldered, som via bolaget Flerie Invest AB innehar ca 28,9 procent av aktierna i Bolaget, och vd Andreas Bhagwani, som via bolaget Vega Bianca AB innehar ca 9,6 procent av aktierna i Bolaget. Därutöver har ytterligare ett antal aktieägare åtagit sig att teckna sina andelar i Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till ca 53,6 procent av aktiekapitalet medan resterande del om ca 46,4 procent omfattas av ett garantiåtagande från Nanologicas huvudägare Thomas Eldered, via Flerie Invest AB. Företrädesemissionen avses därmed att säkerställas till 100,0 procent.

Vid stort intresse kan även en övertilldelningsoption på 7,5 Mkr användas.

Uppdaterat: 2020-03-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss