Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nanexa AB

Nanexa AB

Nanexa AB
Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.nanexa.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nanexa är ett forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell som är ett nytt drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden.

Teckningsperiod:

6 november 2017 - 20 november 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,9 Mkr

Teckningskurs:

6 kr per aktie och unit.

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 november 2017

Värdering:

45,8 Mkr pre-money, exkl ev optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje innehavd aktie ger en (1) uniträtt och det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 7 januari 2019 till den 18 januari 2019. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 21 januari till den 1 februari 2019.

Uppdaterat: 2017-11-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss