Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nanexa AB

Nanexa AB

Nanexa AB
Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.nanexa.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nanexa är ett forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell som är ett nytt drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden.

Teckningsperiod:

25 april 2016 - 13 maj 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

20,3 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 april 2016

Värdering:

40,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och nya investerare om cirka 35 procent av emissionslikviden och garantiåtaganden om cirka 35 procent av emissionslikviden – totalt cirka 70 procent av emissionslikviden – vilka på förhand skriftligen avtalats.

Uppdaterat: 2016-04-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss