Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nanexa AB

Nanexa AB

Nanexa AB
Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.nanexa.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nanexa är ett forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell som är ett nytt drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden.

Teckningsperiod:

21 maj 2015 - 5 juni 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,35 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

34,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, dock lägst 500.

Övrigt:

Nanexa noteras på Aktietorget den 24 juni 2015.

Nanexa har i samband med erbjudandet erhållit teckningsförbindelser från Bolagets aktieägare Rutger Arnhult via M2 Capital Management AB och Patrik Tillman via Kattvik Financial Services AB om 1,8 mkr, motsvarande cirka 18 procent av emissionsbeloppet. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 5,4 mkr motsvarande cirka 52 procent av emissionsbeloppet. Således är emissionen säkerställd till 70 procent.

Uppdaterat: 2015-05-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss