Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i N Stor Stark AB

N Stor Stark AB
Frösundaviks Allé 15
16970 Solna

Hemsida:

nstorstark.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

N Stor Stark är ett mindre ölbryggeri.

Teckningsperiod:

17 oktober 2011 - 25 november 2011

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

8,7 Mkr

Teckningskurs:

0,99 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utsk. avr.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 39,6 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minsta teckning är 1000 aktier, i övrigt kan fritt antal aktier tecknas.

Övrigt:

N Stor Stark kommer att listas på Nordic-MTF under december 2011.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 25 november 2011.

Uppdaterat: 2011-11-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss