Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i myTaste AB

myTaste AB

myTaste AB
Birger Jarlsgatan 6 B 7tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.mytasteus.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

myTaste är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver recepttjänsten myTaste. Bolaget driver också ett nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. myTaste AB hette tidigare 203 Web Group AB. 203 Web Group AB hette tidigare PRODUKTION203 Media AB. PRODUKTION203 Media AB hette tidigare Findads AB.

Teckningsperiod:

9 oktober 2017 - 23 oktober 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18 Mkr

Teckningskurs:

16,40 kr per unit / 4,10 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 oktober 2017

Värdering:

72 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018, för varje sexton (16) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser upp till totalt 32 procent av den initiala emissionsvolymen.

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 7,00 kronor under perioden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018.

Uppdaterat: 2017-10-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss