Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Speqta AB

Speqta AB

Speqta AB
Birger Jarlsgatan 6 B 7tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

speqta.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring. Bolaget har två affärsområden, Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage.. Speqta AB hette tidigare myTaste AB. myTaste AB hette tidigare 203 Web Group AB. 203 Web Group AB hette tidigare PRODUKTION203 Media AB. PRODUKTION203 Media AB hette tidigare Findads AB.

Teckningsperiod:

9 oktober 2017 - 23 oktober 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18 Mkr

Teckningskurs:

16,40 kr per unit / 4,10 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 oktober 2017

Värdering:

72 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018, för varje sexton (16) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser upp till totalt 32 procent av den initiala emissionsvolymen.

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 7,00 kronor under perioden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018.

Uppdaterat: 2017-10-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss