Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MyScoop International AB

MyScoop International AB
Mäster Samuelsgatan 10
111 44 Stockholm

Hemsida:

www.myscoop.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Marknadsplats för bild- och filmmaterial.

Teckningsperiod:

8 oktober 2007 - 2 november 2007

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

2000 aktier.

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 5 Mkr av befintliga och externa investerare. Uppdatering: Teckningsperioden har förlängts, den stänger nu den 2 november istället för 22 oktober.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss