Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mycab International SA

Mycab International SA

Mycab International SA
2, Rue Carlo Hemmer
Luxemburg

Hemsida:

www.mycabinternational.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mycab är verksamt inom reseindustrin där man genom avancerad IT-teknologi kopplar ihop taxibilar runt om i världen med de traditionella bokningssystemen för flyg.

Teckningsperiod:

1 oktober 2013 - 29 oktober 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

45,3 Mkr

Teckningskurs:

20 kr per B-aktie (preferensaktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en begränsad krets av investerare.

Post:

Övrigt:

Villkor för preferensaktien. En årlig kumulativ preferens till utdelning om 2,40 SEK per SDB B under fem (5) år. Efter fem år (2018) avser bolaget att erbjuda inlösen av SDB B med 35 SEK per SDB B.

Ett avtal har ingåtts med ett oberoende finansbolag om att placera emissionen, dock utan garantiåtagande.

Efter att denna riktade nyemission är gjord ska en företrädesemission göras.

Obs, datum för emissionen är en uppskattning.

Uppdaterat: 2013-09-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss