Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i My Name Club Holding AB

My Name Club Holding AB

My Name Club Holding AB

104 30 Stockholm

Hemsida:

www.mynameclub.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MyNameClub är en underhållningstjänst och socialt nätverk på internet som har personers namn i fokus.

Teckningsperiod:

1 januari 2015 - 30 april 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5-8 Mkr

Teckningskurs:

160 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

80 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Övrigt:

Obs, datum för teckningsperioden är en grov uppskattning. Bolagets plan är att stänga emissionen under april 2016.

My Name Club Holding AB (Startskottet 41338 AB) är ett nytt svenskt moderbolag, åt det operativa bolaget som sedan tidigare är baserat i Singapore.

Vi har ingen teckningssedel och emissionen verkar ske genom att ta personlig kontakt. Dvs kontakta någon av de två grundarna Johan Staël von Holstein eller Alexander Wallestam.

Uppdaterat: 2016-04-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss