Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MultiQ International AB

MultiQ International AB

MultiQ International AB
Axel Danielssons väg 261
215 822 Malmö

Hemsida:

www.multiq.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MultiQ är en europeisk aktör inom den växande europeiska marknaden för Digital Signage.

Teckningsperiod:

9 oktober 2013 - 22 oktober 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

15,24 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 oktober 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 4:3.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad i sin helhet av Mikrolund Holding AB.

Uppdaterat: 2013-09-09

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss