Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MTI Investment SE

MTI Investment SE

MTI Investment SE
Vendevägen 87
182 32 Danderyd

Hemsida:

/www.mti-investment.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MTI Investment är ett investmentbolag och bolagsbyggande företag som fokuserar på små och medelstora bolag i Östafrika.

Teckningsperiod:

29 november 2023 - 15 december 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,43 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr per unit / 1,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2023

Värdering:

9,86 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,9 MSEK, motsvarande cirka 23,6 procent av Företrädesemissionen, från bland annat YardHouse Capital Group, Handelsbanken Fonder, Stiftelsen H&M Foundation, Fredrik Gottlieb, Alf Bjørseth samt från samtliga medlemmar från styrelse och ledning.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 23 april 2024 till och med den 7 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,02 EUR) och högst 3,00 SEK. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 24 maj 2024.

Uppdaterat: 2023-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss