Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Motion Display Scandinavia AB

Motion Display Scandinavia AB

Motion Display Scandinavia AB
Salagatan 16
753 30 Uppsala

Hemsida:

www.motiondisplay.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Motion Display erbjuder ett system med nyskapande butiksreklam som använder displayer med e-bläck.

Teckningsperiod:

17 november 2015 - 1 december 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

3,68 kr

Likviddag:

10 december 2015

Avstämningsdag:

13 november 2015

Värdering:

33,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:20. Aktieägare erhåller för varje befintlig aktie tre (3) teckningsrätter. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Motion Display har erhållit teckningsförbindelser om ca 3 MSEK, totalt motsvarande cirka 60 % av emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss