Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mostphotos AB

Mostphotos AB

Mostphotos AB
Kopparbergsvägen 8
72213 Västerås

Hemsida:

www.mostphotos.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mostphotos är en bildbank integrerad på en Internetportal.

Teckningsperiod:

16 maj 2008 - 19 juni 2008

Lista:

Annat

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr

Teckningskurs:

2,25 - 2,50 kr

Likviddag:

Inom 5 bankdagar efter anmälan

Avstämningsdag:

Värdering:

12,9 Mkr före nyemissionen enligt emissionsvillkoren.

Villkor:

Emissionen är uppdelad i två delar. Ena delen riktar sig till befintliga aktieägare och har teckningskursen 2,25 kr. Den andra delen riktar sig till allmänheten och har teckningskursen 2,50 kr.

Post:

3600 aktier. Vilket innebär 8100 kr per post för befintliga aktieägare och 9000 kr för nya.

Övrigt:

Uppdaterat: 2008-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss