Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Moretime Professional Services AB

Moretime Professional Services AB

Moretime Professional Services AB
Drottninggatan 95 A
113 60 Stockholm

Hemsida:

www.moretime.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Moretimes affärsidé är att förse små- och medelstora bolag med effektiva administrativa lösningar och professionell rådgivning genom en kombination av digitala och analoga tjänster.

Teckningsperiod:

31 mars 2016 - 14 april 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

10 Mkr pre-money, 20 Mkr pre-money om företrädesemission räknas in.

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

I samband med denna riktade emission på 10 Mkr så görs även en företrädesemission på 10 Mkr.

Uppdatering: Denna emission ställs in. Moretime och investeraren har hittat en annat upplägg på hur investeraren tillför kapital.

Uppdaterat: 2016-05-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss