Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Moretime Professional Services AB

Moretime Professional Services AB

Moretime Professional Services AB
Drottninggatan 95 A
113 60 Stockholm

Hemsida:

www.moretime.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Moretimes affärsidé är att förse små- och medelstora bolag med effektiva administrativa lösningar och professionell rådgivning genom en kombination av digitala och analoga tjänster.

Teckningsperiod:

31 mars 2016 - 28 maj 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 mars 2016

Värdering:

10 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie i Moretime berättigar till 1 teckningsrätt och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

I samband med denna företrädesemission på 10 Mkr görs även en riktad emission på 10 Mkr.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 29 april 2016.

”Vi kommer att använda de kommande två veckorna till att förhandla med borgenärer och investerare med målsättningen att innan emissionen slutligen avslutas ha en komplett och fullständig bild avseende Moretimes finansiella ställning. Framförallt för att säkerställa att villkoren för emissionernas genomförande är uppfyllda” säger Carl-Fredrik Morander, styrelseordförande Moretime.

Offentliggörande av preliminärt resultat i emissionen kommer publiceras den 3 maj 2016.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 20 maj 2016.

Den riktade nyemissionen som görs samtidigt som denna företrädesemission ställs in, då man hittat ett annat upplägg med investeraren.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 28 maj 2016.

Uppdaterat: 2016-05-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss