Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Moretime Professional Services AB

Moretime Professional Services AB

Moretime Professional Services AB
Drottninggatan 95 A
113 60 Stockholm

Hemsida:

www.moretime.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Moretimes affärsidé är att förse små- och medelstora bolag med effektiva administrativa lösningar och professionell rådgivning genom en kombination av digitala och analoga tjänster.

Teckningsperiod:

26 januari 2016 - 9 februari 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,46 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 januari 2016

Värdering:

24,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och tio (10) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en aktie. Teckningskursen per aktie skall motsvara 80 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i bolaget, mätt under den period på 20 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan teckningsperioden för Teckningsoptionerna startar. Teckningskursen ska inte understiga 1 krona per aktie och inte överstiga 2,50 kronor per aktie.

Optionshavarna har rätt att under perioden 23 maj - 3 juni 2016 för varje Teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget.

Uppdatering: Moretime ställde inte emissionen innan teckningstiden inleddes, pga att aktiekursen på marknaden var lägre än emissionskursen.

Uppdaterat: 2016-01-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss