Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Moretime Professional Services AB

Moretime Professional Services AB

Moretime Professional Services AB
Drottninggatan 95 A
113 60 Stockholm

Hemsida:

www.moretime.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Moretimes affärsidé är att förse små- och medelstora bolag med effektiva administrativa lösningar och professionell rådgivning genom en kombination av digitala och analoga tjänster.

Teckningsperiod:

14 november 2014 - 28 november 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

10,45 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 november 2014

Värdering:

10,45 Mkr pre-money, exkl ev optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie i Moretime berättigar till 1 teckningsrätt och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Obs, datumen är ungefärliga, bolaget har inte ännu kommunicerat dessa.

Vid överteckning kan Moretime använda en övertilldelningsoption på 2 Mkr.

Samtidigt som denna företrädesemission görs även en kvittningsemission riktad till konvertibelägare på 5 Mkr.

Uppdatering: Faktiska datum har lagts in.

Uppdaterat: 2014-11-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss