Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Moretime Professional Services AB

Moretime Professional Services AB

Moretime Professional Services AB
Drottninggatan 95 A
113 60 Stockholm

Hemsida:

www.moretime.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Moretimes affärsidé är att förse små- och medelstora bolag med effektiva administrativa lösningar och professionell rådgivning genom en kombination av digitala och analoga tjänster.

Teckningsperiod:

3 mars 2014 - 31 mars 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

6 kr (18 kr per unit)

Likviddag:

Fyra dagar efter erhållen avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

49,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

300 units

Övrigt:

Första dag för handel i Moretime på Aktietorget är planerad till den 23 april 2014.

Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptioner kan äga rum
19 januari – 6 februari 2015 till teckningskurs om 6,20 - 8,00 kronor per
aktie.

Om emissionen fulltecknas och alla teckningsoptioner senare används får bolaget in ytterligare 6,7 Mkr.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till 31 mars 2014. Minimumbeloppet för att genomföra emissionen, 10,8 Mkr, har redan passerats, så ingen förskjutning av listningsdatumet.

Uppdaterat: 2014-03-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss