Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Moretime Financial Services AB

Moretime Financial Services AB

Moretime Financial Services AB
Drottninggatan 95 A
113 60 Stockholm

Hemsida:

moretime.se/financialservices/

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Moretime Financial Services löser de små och medelstora företagens finansieringsbehov genom att erbjuda förmedling, rådgivning och egen investerings- och finansieringsverksamhet.

Teckningsperiod:

11 maj 2015 - 29 maj 2015

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

22,5 Mkr

Teckningskurs:

50 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 maj 2015 i Mortime Professional Services AB.

Värdering:

Villkor:

Aktieägare i Moretime Professional Services AB har företräde enligt pro-rata.

Post:

1 preferensaktie.

Övrigt:

Efter emissionen kommer aktierna att listas på Alternativa.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss