Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mobile Loyalty PLC

Mobile Loyalty PLC

Mobile Loyalty PLC
11 Church Rd
Great Bookham, Storbritannien

Hemsida:

mobile-loyalty.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mobile Loyalty är en aktör inom personaliserad mobil marknadsföring. Företagets lösning bygger på en Software as a Service (SaaS) vilken gör det möjligt för mediaföretag och varumärken att enkelt lansera tjänster för mobil marknadsföring på några få veckor.

Teckningsperiod:

31 mars 2014 - 31 mars 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,75 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till specifika investerare.

Post:

Övrigt:

Denna emission i Mobile Loyalty PLC är ena delen i en kapitalanskaffning. Den andra delen är en emission i Mobile Loyalty Europe AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss