Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mobile Loyalty PLC

Mobile Loyalty PLC

Mobile Loyalty PLC
11 Church Rd
Great Bookham, Storbritannien

Hemsida:

mobile-loyalty.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mobile Loyalty är en aktör inom personaliserad mobil marknadsföring. Företagets lösning bygger på en Software as a Service (SaaS) vilken gör det möjligt för mediaföretag och varumärken att enkelt lansera tjänster för mobil marknadsföring på några få veckor.

Teckningsperiod:

1 november 2013 - 28 november 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17,8 Mkr

Teckningskurs:

0,10 euro

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

53,4 Mkr pre-money. Men med alla transaktioner som ska göras så är det svårt att veta.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Obs, datum för emissionen är en uppskattning. Bolaget skriver att alla uppgifter finns på dess hemsida, men där finns inget.

Efter denna emission planerar bolaget att fusionera sig med sitt svenska helägda dotterbolag, men som vid den tidpunkten kommer att till närmare hälften ägas av andra aktörer. Tanken är att det svenska dotterbolaget ska bli det noterade företaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss