Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mobile Loyalty PLC

Mobile Loyalty PLC

Mobile Loyalty PLC
11 Church Rd
Great Bookham, Storbritannien

Hemsida:

mobile-loyalty.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mobile Loyalty är en aktör inom personaliserad mobil marknadsföring. Företagets lösning bygger på en Software as a Service (SaaS) vilken gör det möjligt för mediaföretag och varumärken att enkelt lansera tjänster för mobil marknadsföring på några få veckor.

Teckningsperiod:

1 januari 2013 - 22 mars 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,4 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 69,9 Mkr och post money 77,3 Mkr, exklusive utestående optioner.

Villkor:

Riktad till en mindre grupp befintliga och nya investerare.

Post:

Övrigt:

Den 28 februari meddelades att denna nyemission genomförts. Den 22 mars meddelades att denna emission nu är klar.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss