Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mobile Loyalty PLC

Mobile Loyalty PLC

Mobile Loyalty PLC
11 Church Rd
Great Bookham, Storbritannien

Hemsida:

mobile-loyalty.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mobile Loyalty är en aktör inom personaliserad mobil marknadsföring. Företagets lösning bygger på en Software as a Service (SaaS) vilken gör det möjligt för mediaföretag och varumärken att enkelt lansera tjänster för mobil marknadsföring på några få veckor.

Teckningsperiod:

15 augusti 2012 - 15 augusti 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18,1 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 93,7 Mkr och post money 111,8 Mkr.

Villkor:

Riktad till en grupp existerande och nya aktieägare.

Post:

Övrigt:

16,2 Mkr i kontantemission och 1,9 Mkr i kvittningsemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss