Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mobile Loyalty PLC

Mobile Loyalty PLC

Mobile Loyalty PLC
11 Church Rd
Great Bookham, Storbritannien

Hemsida:

mobile-loyalty.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mobile Loyalty är en aktör inom personaliserad mobil marknadsföring. Företagets lösning bygger på en Software as a Service (SaaS) vilken gör det möjligt för mediaföretag och varumärken att enkelt lansera tjänster för mobil marknadsföring på några få veckor.

Teckningsperiod:

8 november 2011 - 12 december 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

3 dagar efter avräkningsnota

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 109,3 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 2000 aktier, därefter i poster om 1000 aktier.

Övrigt:

Företagets aktier är sedan tidigare listade på Open Market på Börse Frankfurt i Tyskland och efter nyemissionen listas de även på Aktietorget. Emissionen är per den 18 november 2011 garanterad till 50 % enligt skriftligt avtal. Bolagets avser att ha emissionen garanterad till 100%.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 12 december 2011. 5,1 av 9 Mkr i emissionen är nu garanterade. 4,5 miljoner kronor av EMS (Eurovip Mobile Services AB) och 600.000 kronor av en Rikard Larsson..

Uppdaterat: 2011-12-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss