Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mobile Loyalty Holding AB

Mobile Loyalty Holding AB

Mobile Loyalty Holding AB
Limhamnsvägen 110
216 13 Malmö

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Mobile Loyalty Holding AB äger aktier i Loyalty Europe AB, med målet att verksamheten ska bli en helägt dotterbolag.

Teckningsperiod:

26 april 2016 - 26 maj 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,77 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 april 2016

Värdering:

29,3 Mkr pre-money, exkl ev andra värdepapper.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare per avstämningsdagen erhåller en teckningsrätt per aktie. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har för avsikt att inhämta teckningsförbindelser om ca 50 % av emissionen före årsstämman.

Vid stort intresse kan bolaget ta in ytterligare 5 Mkr t o m den 16 juni 2016 via övertilldelningsoption.

I samband med denna emission ger företaget även ut konvertibler för 3 Mkr, samt optioner som kan ge yttterligare 3 Mkr.

Uppdaterat: 2016-05-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss