Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mobile Loyalty Holding AB

Mobile Loyalty Holding AB

Mobile Loyalty Holding AB
Limhamnsvägen 110
216 13 Malmö

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mobile Loyalty Holding AB äger aktier i Loyalty Europe AB, med målet att verksamheten ska bli en helägt dotterbolag.

Teckningsperiod:

29 oktober 2015 - 29 oktober 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,5 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

43,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till VD Christer Enqvist samt ett antal utomstående investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss