Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mobile Loyalty Holding AB

Mobile Loyalty Holding AB

Mobile Loyalty Holding AB
Limhamnsvägen 110
216 13 Malmö

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mobile Loyalty Holding AB äger aktier i Loyalty Europe AB, med målet att verksamheten ska bli en helägt dotterbolag.

Teckningsperiod:

25 september 2014 - 25 september 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,9 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

36,7 Mkr pre-money och 42,6 Mkr post money.

Villkor:

Riktad till "nätverket kring den finska gruppen" och ett antal svenska personer.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss