Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mobile Loyalty Europe AB

Mobile Loyalty Europe AB

Mobile Loyalty Europe AB
Limhamnsvägen 110 C
216 13 Limhamn

Hemsida:

www.mobileloyalty.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mobile Loyalty Europe erbjuder ett system för annonser och sök på mobila plattformar.

Teckningsperiod:

31 mars 2014 - 31 mars 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,75 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till specifika investerare.

Post:

Övrigt:

Denna emission i Mobile Loyalty Europa AB är ena delen av en kapitalanskaffning, den andra är att det görs en emission i Mobile Loyalty PLC.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss