Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mobile Loyalty Europe AB

Mobile Loyalty Europe AB

Mobile Loyalty Europe AB
Limhamnsvägen 110 C
216 13 Limhamn

Hemsida:

www.mobileloyalty.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mobile Loyalty Europe erbjuder ett system för annonser och sök på mobila plattformar.

Teckningsperiod:

1 november 2013 - 28 november 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

X Mkr + 5,4 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission på okänd summa till Nässlinge Gård AB för 10,2 % av aktierna i bolaget (180 aktier av totalt 1 759 aktier). En konvertering av överbryggningslån på 5,4 Mkr med säkerhet i företagshypotek till Podium Investment S.A. görs även, som ger 632 stycken aktier (35.9 %).

Post:

Övrigt:

Mobile Loyalty Europe AB är innan dessa transaktioner ett helägt dotterbolag till det på Aktietorget listade Mobile Loyalty Plc. Planen är dock att fusionera bolagen, så att det svenska dotterbolaget blir det bolag som är listat på Aktietorget.

Obs, datumen är en uppskattning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss