Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Miris Holding AB

Miris Holding AB

Miris Holding AB
Kungsgatan 115
753 11 Uppsala

Hemsida:

www.miris.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bolaget skall med hjälp av sin spetskompetens inom området utveckla analysinstrument för mjölk och mjölkproduktion med höga prestanda och till konkurrenskraftiga priser.

Teckningsperiod:

30 november 2006 - 14 december 2006

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,7 Mkr

Teckningskurs:

4,35 kr

Likviddag:

22 december 2006

Avstämningsdag:

8 december 2006

Värdering:

Villkor:

Nuvarande aktieägare ges prioritet. Emissionen riktar sig till ett antal utländska institutioner och allmänheten i Sverige.

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss