Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Miris Holding AB

Miris Holding AB

Miris Holding AB
Kungsgatan 115
753 11 Uppsala

Hemsida:

www.miris.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bolaget skall med hjälp av sin spetskompetens inom området utveckla analysinstrument för mjölk och mjölkproduktion med höga prestanda och till konkurrenskraftiga priser.

Teckningsperiod:

15 oktober 2009 - 2 november 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,5 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 oktober 2009

Värdering:

Pre-money 9,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2009-10-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss